NØKKELTALL

Ca 1 av 700 fødte barn har Downs syndrom. Gjennomsnittlig levealder fra fødsel er over 60 år, og ca. 10 prosent lever til de er over 80.

Registerundersøkelsen fra 2007 antar at det er rundt 94 prosent av mennesker med Downs syndrom som i 25-års alderen har gjennomført videregåendeskole/grunnskoleutdanning.

Mennesker med Downs syndrom har stemmerett ved fylte 18 år, som andre borgere. Det er antatt at rundt 10-15 000 mennesker med Downs syndrom i Norge befinner seg i stemmeberettiget alder.

Del siden sosialt!