RISIKO

Risikoen for å få barn med Downs syndrom stiger med økende alder hos moren fra omtrent 35-årsalderen. I gjennomsnitt oppstår Downs syndrom ved én av 700 fødsler. Tilstanden kan oppstå tilfeldig, men er oftere blant barn av eldre mødre. For aldrene 20, 35 og 40 år er risikoen henholdsvis 1:1500, 1:400 og 1:100.
Hos kvinner over 45 år er hyppigheten 16 på 1 000 fødsler.

Pga. den økte risiko tilbys kvinner over 38 år fosterdiagnostikk. Det er få kvinner som får barn senere enn 45, men risikoen for å føde et barn med Downs syndrom blir høyere jo eldre kvinnen er. De aller fleste barn med Downs syndrom fødes imidlertid av yngre mødre, ettersom det er denne aldersgruppen som får flest barn. Dersom man har fått ett barn med Downs syndrom, ligger gjentagelsesrisikoen på 1/2–1 % i et senere svangerskap. Unntak gjelder dersom en av foreldrene er bærer av en translokasjon.

Del siden sosialt!